Umeå på börsen 17 november 2022

Eventet där du lär känna Umeås börsnoterade bolag!

BOLAGENS PRESENTATIONER

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Integritetspolicy.
I Accept

LIPIGON PHARMACEUTICALS

VD Stefan K Nilsson berättar om bolaget som under året blev ett kliniskt forskningsbolag. Lipigon har följt utvecklingsplanen till punkt och pricka samtidigt som de levererat bra resultat. Han berättar om utvecklingsplaner, kommande milstolpar och de ambitioner de har att bygga ett uthålligt forskningsbaserat läkemedelsbolag i Umeå.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Integritetspolicy.
I Accept

CODEMILL

VD Rickard Lönneborg berättar om bolagets ökade omsättning, vunna affärer gentemot Paramount och Amazon Studios, det förvärvade bolaget Cantemo AB samt hur deras produkter och tjänster hjälper kunderna som är stora, globala mediabolag.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Integritetspolicy.
I Accept

VITEC

VD Olle Backman berättar om bolagets hittills största förvärv av Holländska ABS vilket gett dem en än mer internationell prägel. Vitec är nu över 1300 anställda i 8 länder. Han förklarar hur deras verksamhetskritiska programvaror hjälper kunderna i både hög- och lågkonjunkturer samt vilket avtryck de gör inom hållbarhetsområdet.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Integritetspolicy.
I Accept

LIPUM

VD Einar Pontén och Vice VD Pernilla Abrahamsson berättar om hur bolaget planenligt utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 och uppfyllt alla nödvändiga villkor för att starta klinisk prövning på människa inom kort. Lipum har en unik idé för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar vilka många har ett stort medicinskt behov av bättre behandling. De berättar om hur potentialen med läkemedelskandidaten SOL-116 ska utvärderas och hur värde skapas för aktieägarna.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Integritetspolicy.
I Accept

UMEÅ KOMMUN

Marknadschef Anna Olofsson presenterar pinfärsk statstik om Umeå. Hur det går, hur man klarat sig genom pandemin och hur man rustar sig inför en eventuell lågkonjunktur.

TACK FÖR DETTA ÅR!

Vi tackar alla som närvarade under kvällen på plats och via den digitala sändningen. 

Vi återkommer nästa år när det blir dags för ett nytt Umeå på Börsen. Allt gott så länge!

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Dela gärna i sociala medier